Bariery U-14b

Sprzedajemy i wypożyczamy bariery betonowe.

Podstawowym celem barier ochronnych jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stosuje się je w miejscach, w których przejechanie pojazdu poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego poważnie zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi.

Bariery ochronne są stosowane na wiaduktach i nasypach, gdzie blisko drogi znajdują się obiekty i przeszkody stałe (słupy, budynki itp.), kolizja z którymi może być szczególnie niebezpieczna.

Organizujemy transport, rozładunek, rozstawienie.

Pachołki drogowe
Bariery drogowe U14
Słupki do łańcucha